Thursday, June 4, 2009

ရင္နင္႔ရြက္ၾကြီ

ျဖဳတ္ခနန္႔ ၾကြီက်လားေရ
သစ္ရြက္ၾကြီေခ်...
ႏြီကိုရာ အျပစ္တင္ရဖို႔လား
လီကိုရာအျပစ္တင္ရဖိ္ု႔လား
ဆြဲငင္မထားခေရ သစ္ပင္ကိုရာလား
လြဲစင္လားေရ ဇာတ္ညႊန္းကို
ပ်င္ဆင္ခ်ိန္မရ
လိႈင္းသတ္လားေရ သဲျမိဳ႕ပိုင္
ဘဝက ရေရာင္းခတ္က်န္ခေရ။
ႏိူင္းမျပတတ္ေတာင္
ပ်ဥ္ဖိုးနားမလည္တတ္လို႔
ေနာက္တစ္ခါဆိုလည္း
ဝပ္ဆင္းခယခ်င္ပါယင္႔။

အာကာကိုေထာင္ပစ္ေရ
မွ်ားတစ္စင္းအျဖစ္က
စိုက္ဖို႔ ပစ္မွတ္မဟိမွန္းသိခ်ိန္
အရာရာေနာက္က်လို႔
ျမီျပင္ကို အလဲလဲျပိဴဆင္းခရလည္း
တခါက ဆိုစြာ တစ္ခါက ရာ
ျဖစ္လားမနားေယ။

သစၥာေျခာက္ခမ္းနီေရ သူ႕ရင္မွာ
ျမီၾသဇာမဟိဘဲ ေပါက္လာေရ
ကတိ တိ အသီးမေအာင္ခါမွ
ေရႊယုန္နန႔္ေရႊက်ား ဝတၳဳထဲက
ေရႊက်ားကို အထင္ေသးမိေရအတြက္
ေနာင္တရမိပါယင္႔။

ေနာင္တဆုိစြာ ၾကိဳတလို႔မရပိုင္
ဘဝဆိုစြာေလ႔ ကိုယ္ခ်င္ပိုင္ ဆြဲလုိ႔ရေရ
မွ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကမဟုတ္။
ရလာေရ သခၤ ါန္းစာတိ
ခ်ိတ္ဆြဲလို႔ၾကည္႔ ျပန္ေလ႔
ျမိဳးလံုးကြ်တ္ထြန္းထားေရ
ဝါကြ်တ္မီးပံုးတိရာ ျဖစ္လားေရ။

အင္...
တစ္ေယာက္တည္း လွန္ျပီးေထာင္းပလိုက္စြာ
ကိုယ္႔ေပါင္ေတာင္ အမႈန္႔မႈန္႔ ၾကီြပါလားဗ်ယ္။

ေယေတာင္..
ျခြင္းခ်က္အတြက္
အေရာင္မစြန္းခေရ စိတ္က
ညစာက ႏူတ္ဆက္လားေရ နီကို
ျပန္ထြက္လာႏိူးႏိူးနန္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ယင္း
နီဝင္လားေရ အေနာက္ဖက္ကိုရာ
ေစာင္႔ေမွ်ာ္ ၾကည္႔ေငးနီမိေရ...။


အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရ
ညီစု (၀၅၊၀၅၊၂၀၀၉)

No comments:

Post a Comment

 
ဝထၱဳမိတ္ဆက္

အေမွာင္ကို အေရာင္သုတ္ထားေရ အလင္း
“ေမာင္နီသာ နက္ဖန္ခါ မင္းမ်က္လံုးတိအားလံုးေကာင္းလားျပီး ကမာၻၾကီးကို မင္းျမင္တြိရဖို႔ဗ်ယ္။”
ဆရာဝန္ေျပာေရ စကားကိုနားေထာင္ယင္း သူေကာင္းဝမ္းသာလားသည္။
အေဂါင္႔နေဂါင္႔ပင္ နက္ဖန္ခါသည္သူ႔ အတြက္ရင္ခုန္ဖို႔ေကာင္းနီဗ်ယ္။နက္ဖန္အယင္ေရာက္ပါဖိ…။

ဆက္လက္ရႈစားရန္

ငါရို႕သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္

ကမာၻၾကီး၏ အနာဂတ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ မိတ္ေဆြ၏ လက္ထဲတြင္ဟိသည္။


ဝထၱဳမိတ္ဆက္

လွည္းက်ိဳးနရီ
“အျပစ္မကင္းေရ လူႀကီးတိေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ခဲ့ရေရအေခ်၊ သူ႔၀ဋ္ၾကြီးတိ ပိသထက္ ပိုပိမလာေအာင္ ကိုယ္သယ္ယူလို႔ရယင္႔သားနဲ႕ မ်က္စိမွိတ္ ေနာက္မခိုင္းပါကဲ႔ သားေခ်…”
ဝထၱဳျပခန္းထဲသို႔ ၾကြပါ
ကဗ်ာမိတ္ဆက္

ရင္နင္႔ရြက္ၾကြီ
ေနာင္တဆုိစြာ ၾကိဳတလို႔မရပိုင္
ဘဝဆိုစြာေလ႔ ကိုယ္ခ်င္ပိုင္ ဆြဲလုိ႔ရေရ
မွ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းကမဟုတ္။
ရလာေရ သခၤ ါန္းစာတိ
ခ်ိတ္ဆြဲလို႔ၾကည္႔ ျပန္ေလ႔
ျမိဳးလံုးကြ်တ္ထြန္းထားေရ
ဝါကြ်တ္မီးပံုးတိရာ ျဖစ္လားေရ။

ကဗ်ာျပခန္းထဲသို႔ၾကြပါ

ျပတိုက္ ေဆာင္ပုဒ္

ဘဝရွင္သန္ျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိပၸါယ္သည္ စိတ္ေက်နပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


သင္၏ ေျဖသိမ္႔ႏိုင္စြမ္းမွရာ
ထိုစိတ္ေက်နပ္ျခင္းကို ရွာေဖြပါ.....

ညီစု.....


ျပတိုက္အဝင္ဝသို႔